De Collectie van de Stichting

Het Huisarchief van Almelo

Verreweg het grootste en belangrijkste deel van de collectie van de Stichting van Rechteren Almelo bestaat uit het Huisarchief van Almelo. Dit is een van de omvangrijkste huisarchieven in Nederland. Het is ondergebracht in het Historisch Centrum Overijssel en is publiek toegankelijk (toegangsnummer 0214). Het huisarchief bevat stukken uit de periode 1236-1933, waaronder bijzondere charters uit de middeleeuwen. Er zijn 3691 beschreven archiefstukken en het archief beslaat 95 meter strekkende meter.

Het huisarchief is nader toegankelijk middels een regestenlijst, twee leenrepertoria en een uitgebreide index op namen. Meer informatie: www.historischcentrumoverijssel.nl.

Akte van uitkoop door Sweder van Rechteren van zijn zuster Hildegonde uit hun ouderlijke boedel, 1389

Toegankelijkheid

Het Huisarchief Almelo is publiek toegankelijk bij het Historisch Centrum Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle.

De overige bezittingen van de stichting zijn voor onderzoek op verzoek te bezichtigen. Aanvragen, met redenen omkleed, kunnen worden ingediend bij het Historisch Centrum Overijssel.

Meer informatie vindt u op de website van het HCO: www.historischcentrumoverijssel.nl.

Aanvragen daartoe kunnen ingediend worden bij de heer Wigger van het Historisch Centrum Overijssel.

De Portrettencollectie

Huize Almelo is sinds het eind van de 14e eeuw bewoond door de familie van Rechteren, afstammende van Evert van Heeckeren van der Eze genaamd van Rechteren en Beatrix van Almelo. Het huidige huis werd gebouwd op de historische fundamenten in opdracht van Zeger van Rechteren. Het werd opgeleverd in 1651. De portrettencollectie stamt voor het grootste deel uit de 17e en 18e eeuw en bevat portretten vanaf Johan van Rechteren (1595 – 1641) en zijn vrouw Joachima van Wijhe (overleden 1636) tot en met de huidige bewoner.

De geportretteerden waren voor het belangrijkste deel bewoners of kinderen van de bewoners van Huize Almelo door de eeuwen heen. In de 17e en 18e eeuw werden veel huwelijken gesloten met zuid-Duitse adelijke families, deze namen vaak een deel van hun eigen familieportretten mee naar Almelo, hierdoor is ongeveer een kwart van de portretten aangetrouwde Duitse familie. De meest voorkomende families zijn Castell Rüdenhausen, Limpurg, Hohenlohe, Isenburg Büdingen en Salm Dhaun.

Alle portretten in Huize Almelo zijn professioneel gefotografeerd en op deze site toegankelijk gemaakt. Op verzoek kan de stichting foto’s beschikbaar stellen ter ondersteuning van publicaties of historisch onderzoek.

Portretten

Familieportretten Van Rechteren Limpurg

Portretten

Familieportretten afkomstig uit aangetrouwde families

Portretten

Koninklijke Damesportretten

Schilderijen

Schilderijen van kastelen

Overig

Overige goederen